Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R       O B C E


č.6/2019


Kostelec u Heřmanova Městce


Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr prodloužit nájem panu Šteidlerovi v bývalém vojenském areálu.

                         V Kostelci u Heřmanova Městce dne 11.4.2019

 

Eva Jiráková
Starostka

 

 

Vyvěšeno: 11.4.2019


  • Zveřejněno: 11.04.2019   Staženo: 00.00.0000Zpět