Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R      O B C E
č.7/2018
Kostelec u Heřmanova Městce

Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít Smlouvu o poskytování služby – zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS zpráv

 

V Kostelci u Heřmanova Městce dne 7.3.2018

 

                                                                                                            Eva Jiráková
                                                                                                          Místostarostka

 

Vyvěšeno: 7.3.2018
Sejmuto:
Ve stejném termínu vyvěšeno na elektrické úřední desce.

 


  • Zveřejněno: 07.03.2018   Staženo: 00.00.0000Zpět