Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R       O B C E


č.7/2019


Kostelec u Heřmanova Městce


Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít smlouvu s Římskokatolickou církví o bezúplatném nájmu nemovitosti – márnice a stavební parcelu č. 39 v k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce.

 

                              V Kostelci u Heřmanova Městce dne 11.4.2019

 

                                                                                Eva Jiráková
                                                                                 Starostka

 

 


Vyvěšeno: 11.4.2019


  • Zveřejněno: 11.04.2019   Staženo: 00.00.0000Zpět