Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R   O B C E


č.8/2019


Kostelec u Heřmanova Městce


Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít smlouvu o dlouhodobém pronájmu p. č. st. 230, jejíž součástí je stavba č. p. 182, v k. ú. Kostelec u Heřmanova Městce a pozemek p. č. 593/1 v k.ú Kostelec u Heřmanova Městce za účelem hřiště.

 

                             V Kostelci u Heřmanova Městce dne 11.4.2019

 

                                                                    Eva Jiráková
                                                                      Starostka

 

 


Vyvěšeno: 11.4.2019
Sejmuto:……………………
Ve stejném termínu vyvěšeno na elektrické úřední desce.

 


  • Zveřejněno: 11.04.2019   Staženo: 00.00.0000Zpět