Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R O B C E
Kostelec u Heřmanova Městce č. 11/2018

BEZÚPLATNÝ PŘEVUD MAJETKU STÁTU DO MAJETKU OBCE


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) UČINIL NABÍDKU OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE NA BEZÚPLATNÝ PŘEVOD P.P.Č. 917/1 V K.Ú. KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE.

Uvedený pozemek tvoří vodní tok – bývalý náhon.

 

 

V Kostelci u H. Městce dne 10.3. 2018

Ing. Jankovský Lubomír
starosta

 

Vyvěšeno: 10. 3. 2018
Sejmuto:
Ve stejném termínu v elektronické podobě

Podpis: …………………….


  • Zveřejněno: 10.03.2018   Staženo: 29.03.2018Zpět