Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R O B C E

číslo 31/2017
Obce Kostelec u Heřmanova Městce

Koupě pozemků:

Obec Kostelec u Heřmanova Městce má na základě nabídky učiněné vlastníkem 3/8 podílu na pozemku p.p.č. 596/2 v k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce zájem tento podíl odkoupit.

 

 


V Kostelci u H. Městce dne 28. 11. 2017

 

Ing. Jankovský Lubomír
starosta

 

Vyvěšeno: 28. 11. 2017
Sejmuto: 14. 11. 2017

Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě.

Podpis: …………………….

 


  • Zveřejněno: 28.11.2017   Staženo: 15.12.2017Zpět