Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R O B C E
Kostelec u Heřmanova Městce
č. 32/2017

Pronájem objektu č. 8 – „dřevák“

obec Kostelec u Heřmanova Městce je vlastníkem objektu
č. 8 ve voj. areálu na st. p.č. 226

na LV 1001 – obec Kostelec u Heřmanova Městce, k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce.


O pronájem předmětného objektu projevil zájem pan Lustyk Pavel, zástupce právnické osoby Pavel Lustyk s.r.o. Načešice. Jedná se o samostatný objekt se samostatným vstupem. Navržená částka 12.000,- Kč/rok

Pronájem bude běžet od schválení.


V Kostelci u H. Městce dne 15. 12. 2017


Ing. Jankovský Lubomír
starosta

 


  • Zveřejněno: 15.12.2017   Staženo: 00.00.0000Zpět