Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R O B C E
Kostelec u Heřmanova Městce
č. 35/2017

Schválení  dodatku č. 1/2018 ke smlouvě č. 1/2012

Obec Kostelec u Heřmanova Městce má zájem uzavřít dodatek č. 1/2018 ke smlouvě č. 1/2012  o odvzu odpadu v obci kostelec u Heřmanova Městce  ze dne  16. 11. 2011.  Dodatek stanovuje ceny za sběrí a odvoz odpadu


V Kostelci u H. Městce dne 15. 12. 2017


  • Zveřejněno: 19.12.2017   Staženo: 00.00.0000Zpět