Znak obce

Heřmanoměstecko


 
Z Á M Ě R O B C E
č.17/2018


Kostelec u Heřmanova Městce


Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít smlouvu - Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-2015605/VB/01, Kostelec u Heřmanova Městce, parc.č. 73 – kabel.

V Kostelci u Heřmanova Městce dne 12.6.2018

Eva Jiráková
Místostarostka

 

V Kostelci u Heřmanova Městce dne 12.6.2018

Vyvěšeno: 12.6.2018
Sejmuto:
Ve stejném termínu vyvěšeno na elektrické úřední desce.


  • Zveřejněno: 12.06.2018   Staženo: 00.00.0000Zpět