Znak obce

Heřmanoměstecko


  Z Á M Ě R O B C E
č.18/2018
Kostelec u Heřmanova Městce


Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít smlouvu – Kupní smlouva k projektu Rekonstrukce plynovodu DN 500 Olešná – Černá za Bory, parc.č. 437/6 v k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce 100 m2 cenu 15 000 Kč.

V Kostelci u Heřmanova Městce dne 12.6.2018

Eva Jiráková
Místostarostka

 

V Kostelci u Heřmanova Městce dne 12.6.2018

Vyvěšeno: 12.6.2018
Sejmuto:
Ve stejném termínu vyvěšeno na elektrické úřední desce.

 


  • Zveřejněno: 12.06.2018   Staženo: 00.00.0000Zpět