Znak obce

Heřmanoměstecko


  Z Á M Ě R O B C E
č.23/2018

Kostelec u Heřmanova Městce


Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít Dohodu o provozování veřejného světlení.

V Kostelci u Heřmanova Městce dne 12.6.2018

Eva Jiráková
Místostarostka

 

V Kostelci u Heřmanova Městce dne 12.6.2018

Vyvěšeno: 12.6.2018
Sejmuto:
Ve stejném termínu vyvěšeno na elektrické úřední desce.

 


  • Zveřejněno: 12.06.2018   Staženo: 00.00.0000Zpět