Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R      O B C E
č.6/2018
Kostelec u Heřmanova Městce

Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku – pozemková parcela č. 100/1 v katastrálním území Kostelec u Heřmanova Městce.

 

V Kostelci u Heřmanova Městce dne 7.3.2018

 

                                                                      Eva Jiráková
                                                                     Místostarostka

 

Vyvěšeno: 7.3.2018
Sejmuto:
Ve stejném termínu vyvěšeno na elektrické úřední desce.


  • Zveřejněno: 07.03.2018   Staženo: 00.00.0000Zpět